Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ

    Настоящите общи условия дават информация на потребителите за правата им при използване на информацията и услугите в сайта. Всеки един потребител, работещ със mega-device.com е обвързан с правилата на настоящите общи условия от момента на влизане в сайта до напускането му.
    mega-device.com си запазва правото да извършва промени в условията за ползване и в самият сайт без предварително известие.

УСЛОВИЯ ЗА ПОРЪЧКА

    За да поръчате продукти от mega-device.com  е нужно да попълните някой данни за доставка. mega-device.com се ангажира да не разпространява информацията с личните ви данни извън mega-device.com и лицата или агенциите, наети от фирмата да събират, класифицират и обработват информация за нея.
    mega-device.com си запазва правото , да премахва или редактира съдържание, да отказва достъп или изпълнение на поръчки поради изчерпване от склад или по свое усмотрение.
    mega-device.com си запазва правото наличността и сроковете на доставка да се уточняват по телефона или e-mail, в момента на обработка на поръчката.
    Указаната цена е за 1 бр. в лева и с начислен ДДС. В цената на продукта не се включва цена за доставка и плащането.
    При поръчка потребителят задължително посочва адрес, телефон и e-mail за потвърждение на извършената от него поръчка, за да може да бъде стартирана. Не попълването на полетата за обратна връзка или публикуването на грешна, невярна или неточна информация не обвързва фирмата със задължението за изпълнение на поръчката и доставка.
    Поръчването на стоката става през интернет сайта на няколко стъпки:

а) Избирате от електронния каталог желания продукт и натискате бутона “ПОРЪЧАЙ СЕГА / ПОРЪЧКА”. Така продукта е добавен във Вашата кошница( количка).

б) След като сте избрали един или няколко продукта, кликвате върху кошницата в горния десен ъгъл на екрана и след това попълвате формата за обратна връзка,въвеждате посочения долу в дясно код и натискате бутона поръчване

в) Ще получите потвърждение на посочения от вас e-mail

    Потребителят се ангажира да изрази съгласието си за направената поръчка и да потвърди всички детайли по нея, след като оператор на mega-device.com се свърже с него по телефон или e-mail.
    Потребителят се ангажира, че комуникацията по електронен път удовлетворява неговите изисквания спрямо закона и той я приема равнозначна на информацията, предавана на хартиен носител или устно по телефона.

УСЛОВИЯ ЗА ДОСТАВКА

    Доставката се извършва от куриерска фирма, наета от mega-device.com на адрес, посочен от потребителя. Потребителят се задължава да осигури достъп и контактно лице, което да приеме и да заплати поръчаните продукти. Ако клиентът (или упълномощено от него лице) не бъде намерен в уговореното време за доставка и не може да се установи връзка с него по телефона в момента на доставка, пратката се връща в офиса на куриера до поискване от потребителя.
    Ако потребителят е наел друго лице, което да приеме пратката от негово име, то той (потребителят, извършил първоначално поръчката) няма право на възражения относно доставката и връщане на пратката.
    Разходите за доставка се поемат от потребителя,освен при случай на друга договорка между потребителя и mega-device.com като цената зависи от неговото местоположение, както и срока за доставка по схемата на избрания Превозвач.
    mega-device.com или представител на куриерската фирма се ангажират да уведомят потребителя по телефона или e-mail, ако се появят внезапни обстоятелства, възпрепятстващи навременното изпълнение на доставката.

 

ОТКАЗ НА ДОСТАВЕНА СТОКА

1.Потребителят може да откаже поръчани и доставени продукти в следните случаи:

а) видимо несъответствие на доставения продукт с поръчания, което може да се установи с обикновен преглед на продукта;

б) стоката е претърпяла дефект по време на транспортирането;

в) цената при доставка не отговаря на предварително договорената цена;

г) не е спазен срока на доставка.

Гореописаните рекламации важат към момента на получаване на поръчката. Извън изброените случаи, както и извън условията на чл.55 (ал.1) от ЗЗППТ, клиентът няма право да откаже да заплати и да върне доставена пратка. Ако желае да го стори няма право на възстановяване на заплатената сума и поема разходите за транспорт.

    Когато стоката е подменена при доставката и това е не възможно да се установи в момента на доставка, стоката се подменя, след като е извършен оглед да се установи несъответствието, без потребителят да заплаща допълнителни разходи.
    Извършени плащания и срок за възстановяване на суми. Възстановяването на суми се извършва, чрез нареждане на паричен превод по банков път в срок от работни 20 дни. Възстановяването на финансови средства става само по посочена в писмен вид банкова сметка на получателят.

 

ОТГОВОРНОСТИ

    mega-device.com не носи отговорност за внезапно изчерпване на складовите наличности.
    mega-device.com не носи отговорност за евентуално причинени вреди на потребителя при ползването на услугите в сайта. mega-device.com не гарантира безпроблемен и непрекъснат достъп до домейна си.
    mega-device.com не носи отговорност за неточности в информацията за стоката
    mega-device.com не носи отговорност за забавяне или неизпълнение на задълженията си по причини независещи от нас.Адрес на данъчна регистрация на  на фирма Мега Дивайс ЕООД с ЕИК:BG147130699 :гр.Бургас , ж.к.Изгрев, бл.203, Магазин 6

Защита на личните данни.

• Мега Дивайс ЕООД с ЕИК:BG147130699, в качеството си на Администратор на лични данни, вписан в „Регистъра на администраторите на лични данни и на водените от тях регистри” с идентификационен No 328804и видно от Удостоверение, издадено на 01.02.2012от Председателя на Комисията за защита на личните данни, получава лични данни от лицата, за които те се отнасят.• Мега Дивайс ЕООД е Администратор на лични данни, установен на територията на Република България и обработва законосъобразно и добросъвестно лични данни във връзка с целите на своята дейност – търговия на стоки на едро и дребно и не ги обработва допълнително по начин, несъвместим с тези цели.• Получателите или категориите получатели, на които личните данни могат да бъдат разкрити са физическите лица, за които се отнасят данните или други лица, ако това е предвидено в нормативен акт. Предоставените от Потребителя Лични данни не се отстъпват на трети лица за рекламни и промоционални цели.• Мега Дивайс ЕООД  обработва лични данни, само при условие, че физическото лице, за което се отнасят данните, е дало изрично своето съгласие, като при липса на изчрино съгласие от страна на лицето, за което се отнасят данните, Мега Дивайс ЕООД няма право да обработва данните му. С предоставянето на личните си данни, Потребителят автоматично дава изричното си съгласие те да бъдат обработвани.• Всяко физическо лице има право на достъп с писмено заявление до отнасящи се за него лични данни, както и право по всяко време да поиска отМега Дивайс ЕООД да заличи, коригира или блокира негови лични данни, обработването на които не отговаря на изискванията на ЗЗЛД.• Мега Дивайс ЕООД е Администратор на лични данни, установен на територията на Република България и обработва законосъобразно и добросъвестно лични данни във връзка с целите на своята дейност – търговия на стоки на едро и дребно и не ги обработва допълнително по начин, несъвместим с тези цели.
    • Получателите или категориите получатели, на които личните данни могат да бъдат разкрити са физическите лица, за които се отнасят данните или други лица, ако това е предвидено в нормативен акт. Предоставените от Потребителя Лични данни не се отстъпват на трети лица за рекламни и промоционални цели.• Мега Дивайс ЕООД обработва лични данни, само при условие, че физическото лице, за което се отнасят данните, е дало изрично своето съгласие, като при липса на изчрино съгласие от страна на лицето, за което се отнасят данните, Мега Дивайс ЕООД няма право да обработва данните му. С предоставянето на личните си данни, Потребителят автоматично дава изричното си съгласие те да бъдат обработвани.• Всяко физическо лице има право на достъп с писмено заявление до отнасящи се за него лични данни, както и право по всяко време да поиска от Мега Дивайс ЕООД  да заличи, коригира или блокира негови лични данни, обработването на които не отговаря на изискванията на ЗЗЛД. Авторски права и ограничения свързани с тях.Потребителите могат да използват всички услуги, предлагани на Сайта за лични нужди, с нестопанска цел ипри условие че не се нарушават авторските права на Мега Дивайс ЕООД или на трети лица свързани пряко или косвено с материалите на Сайта. Забранява се изрично материалите, публикувани на този Сайт да да бъдат копирани, публично разпространявани или раздавани с каквато и да било цел от Потребителите.Мега Дивайс ЕООД си запазва правото да преотстъпва правата за публикуване на материали и друга информация, публикувана на Сайта, на трети лица при допълнително сключен договор в писмена форма, уреждащ правоотношенията, между Мега Дивайс ЕООД и лицето публикуващо информацията.

    При закупуване на стока, представляваща обект на авторски и/или патентни права, Мега Дивайс ЕООД не предоставя никакви допълнителни права за ползване и разпространение, освен изрично упоменатите права и/или лицензии от производителя/дистрибутора на стоката.

    Всички предоставени от Мега Дивайс ЕООД стоки и услуги, които се ползват със защита съгласно Закона за защита на авторското право и сродните му права , се предоставят на Потребителите в оригиналният си вид, опаковка и носител без каквото и да било въздействие от страна на Мега Дивайс ЕООД и съгласно лицензите и правата за разпространение, предоставени от производителите и/или дистрибуторите им за Република България.

    Линковете на Сайта към други сайтове, собственост на трети лица, са публикувани за удобство на потребителите. При употреба на такава препратка потребителите не използват услуга, предоставена от Мега Дивайс ЕООД и по отношение на използването на препратката извън Сайта настоящите Общи условия не се прилагат.

    Мега Дивайс ЕООД не носи отговорност по отношение на информацията и/или съдържанието на други сайтове,
собственост на трети лица, като не налага и не препоръчва използването на тези сайтове или информацията публикувана в тях. Евентуалните рискове, свързани с използването на такива сайтове, се носят от Потребителите.
   
Отказ от закупена стока


    Потребителят има право да се откаже от договора от разстояние или от договора извън търговския обект, без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка, в срок от 14 дни, считано от датата, на която Потребителя или трето лице, различно от превозвача и посочено от него, е влязло във владение на стоките или датата, на която Потребителя или трето лице, различно от превозвача и посочено от него, е влязло във владение на последната стока, при договор, съгласно който поръчвате много стоки с една поръчка.

    За да упражни правото си на отказ, Потребителят следва да уведоми Мега Дивайс ЕООД за имената си, географския си адрес и ако има такива, телефонен номер, факс и електронен адрес и за решението си да се откаже от договора с недвусмислено заявление (например писмо, изпратено по пощата, факс или електронна поща). Потребителят можете да използва приложения стандартен формуляр за отказ, но това не е задължително:

    Гаранционно обслужване

    Мега Дивайс ЕООД отговаря за всяка липса на съответствие на потребителската стока с договора за продажба, която съществува при доставянето на стоката и се прояви до две години след доставянето й, дори и да не е знаел за несъответствието.

    Търговска гаранция е всяко задължение, поето от търговеца или производителя към потребителя в допълнение към неговото задължение по този закон да осигури съответствие на стоката с договора за продажба, да възстанови заплатената сума или да замени или поправи стоката, или да предостави друг вид обслужване, свързано със стоката, когато тя не отговаря на спецификациите или евентуално на други изисквания, несвързани със съответствието на стоката с договора за продажба, посочени в заявлението за предоставяне на търговска гаранция или в съответната реклама, направена в момента на сключване или преди сключване на договора.

    С всяка доставка на стоки, подлежащи на гаранционно обслужване, Мега Дивайс ЕООД издава и предоставя на Потребителя надлежна гаранционна карта с нанесени данните за стоката и гаранционните срокове, както и посочени всички условия на предоставената търговска гаранция, ако има такава.

    Потребителят не може да се позове и губи правата си по предоставената Търговска гаранция:

    а) в случай на изгубена гаранционна карта;

    б) при опит за извършване на ремонт и отстраняване на несъответствие от неоторизирано от Мега Дивайс ЕООД лице или сервизен център;

    в) в случай на повреди, причинени от неправилна експлоатация;

    г) в случай на нарушаване на физическата цялост на продукта;

    д) в случай на химическо, електрическо и/или друго въздействие, несвързано с нормалната експлоатация на продукта;

    Предоставената за продукта търговска гаранция не покрива компоненти на продукта с ограничен срок на годност (батерии, консумативи и др.). Гаранционното обслужване се извършва само и единствено в посочените на гаранционната карта сервизни центрове, при наличие на пълна документация и окомплектовка на продукта.

    Продуктите и услугите, посочени в този Сайт, са ограничени само до посочените в Сайта Общи условия и информация, без да бъдат осигурявани каквито и да било гаранции извън посочените, включително търговски и целеви. Задълженията на Мега Дивайс ЕООД по отношение на продуктите и услугите, които се предлагат в този Сайт, се регламентират от съответните споразумения с вносителите и/или дистрибуторите на представяните продукти.

 

GDPR

С използването на уебсайта Вие приемате тези условия.
Моля, отделете време да прегледате тези условия, които обясняват каква информация събираме за вас, как я използваме и какви права имате. МегаДивайс EООД е администратор на лични данни, събрани чрез или във връзка с mega-device.com (“Сайтът”).
МегаДивайс EООД се ангажира да защитава поверителността на нашите клиенти.
Какви лични данни събираме за вас?
Ние събираме лични данни от вас, когато ни ги предоставите директно и чрез използването на Сайта. Тази информация може да включва:

– Информацията, която ни предоставяте, когато използвате нашия сайт – вашето име, данни за контакт, отзиви за продукти, пол и всякаква информация, която добавяте към потребителския си профил;
– Информация за транзакции и таксуване, ако правите покупки от нас или използвате нашите SitePayPal данни и информация за доставка;
– Записи на вашите взаимодействия с нас (например, ако се свържете с нашия екип за обслужване на клиенти, взаимодействайте с нас в социалните медии); История на контактите означава записване на това, което ни казахте, например чрез уеб формуляр, по електронна поща, по социални медии или по друг начин
– Друга информация, необходима за предоставянето на Сайта, например, може да стигнем до местоположението ви, ако ни дадете съгласието си.
– информацията, която ни предоставяте, когато влизате в конкурс или участвате в проучване;
– Автоматично събрана информация, използваща “бисквитки” и други технологии за проследяване (например кои страници сте видели и дали сте кликнали върху връзка в някоя от нашите актуализации по имейл). Също така може да събираме информация за устройството, което използвате за достъп до нашия сайт

За какво използваме тези лични данни?
В зависимост от начина, по който използвате нашия сайт, взаимодействията ни с нас и разрешенията, които ни давате, целите, за които използваме вашите лични данни, включват:
– За да изпълни поръчката си
– За да поддържате онлайн профила си.
– Да управляваме и отговаряме на всички въпроси или жалби до нашия екип за обслужване на клиенти.
– За да персонализирате сайта и да ви показваме съдържание, което смятаме, че ще ви интересува най-много, въз основа на информацията за профила ви, историята на покупките ви и активността ви при сърфиране.
– Да подобрявате и поддържате Сайта и да наблюдавате нейното използване.
– За проучване на пазара – може да се свържем с вас за обратна връзка относно нашите продукти.
– Да ви изпращаме маркетингови съобщения и да ви показваме насочена реклама, където имаме вашето съгласие или имаме друго разрешение да го направим.
– За целите на сигурността, за разследване на измами и, когато е необходимо, за защита на себе си и на трети лица.
– Да спазваме нашите законови и регулаторни задължения.
Ние разчитаме на следното правно основание, съгласно закона за защита на данните, да обработваме вашите лични данни:
– Тъй като обработката е необходима, за да сключите договор с вас или да предприемете действия преди да сключите договор с вас (например, когато сте направили покупка с нас, ние използваме личните ви данни, за да обработим плащането и да изпълним поръчката ви).
– Защото сме получили вашето съгласие (например, когато се свържете с нас с дадена заявка, където добавяте по желание информация към потребителския си профил или ако сте съгласни да получавате маркетинг от нас).
– Защото в нашите законни интереси като доставчик на електронна търговия ние поддържаме и популяризираме нашите услуги. Ние винаги се стремим да разберем повече за нашите клиенти, за да предложим най-добрите продукти и опит на клиентите. Използваме информация за Вас, за да пригодите изгледа си към Сайта, да го направите по-интересен и по-подходящ по отношение на продуктите и офертите, които се виждат.
маркетинг

В зависимост от вашите маркетингови предпочитания, можем да използваме вашите лични данни, за да ви изпращаме маркетингови съобщения по имейл. Някои от тези съобщения може да са съобразени с Вас въз основа на предишната ви активност при сърфиране или покупка и друга информация, която поддържаме за вас.

Ако вече не искате да получавате маркетингови съобщения от нас или искате да се включите отново, можете да промените предпочитанията си по всяко време, като се свържете с нас (подробности по-долу), като кликнете върху връзката “отписване” във всеки имейл или актуализирате настройките си в профила си.
Ако се откажете от абонамента за маркетинг, моля, имайте предвид, че от време на време може да се свържем със служебни съобщения за потвърждение на поръчката и доставката.
Възможно е също да виждате реклами за нашия сайт на уебсайтове на трети страни, включително в социалните медии. Тези реклами може да са съобразени с вас чрез използването на “бисквитки” (които проследяват активността ви в мрежата, за да ни позволят да показваме реклами на клиенти, посетили нашия сайт). Когато виждате реклама в социалните медии, това може да се дължи на това, че сме ангажирали социалната мрежа да показва реклами на нашите клиенти или на потребители, които отговарят на демографския профил на нашите клиенти. В някои случаи това може да включва споделяне на имейл адреса ви със социалната мрежа. Ако вече не искате да виждате персонализирани реклами, можете да промените настройките си за “бисквитки” и поверителността си в браузъра си и тези уебсайтове на трети страни.

С кого споделяме тези лични данни?
Ние споделяме личните данни на клиентите с трети страни при следните обстоятелства:

– С доставчиците на услуги, работещи за нас, напр. процесори за плащане и фирми за доставка.
– С други компании

Всички лога, номерата на моделите и регистрирани търговски марки са собственост на съответните им притежатели на търговска марка . www.mega-device.com разпространява висококачествени съвместими аксесоари на марките
EKO PHONE,L-STAR,INTERMOBILE,FON PLUS  които не са одобрени или са свързани по никакъв начин от титулярите на която и да било търговска марка.


ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПЛАЩАНЕ ПРЕЗ ВПОС
Плащане с дебитна/ кредитна карта през ВПОС-а на ДСК.
Видове карти, които се приемат: дебитни, кредитни и бизнес карти Visa и Mastеrcard
Транзакциите се осъществяват посредством програмите за сигурност MasterCard Identity check и VISA Secure.
От гледна точка на сигурност, максималната сума за плащане с карта е 8000.00 лева.
Не съхраняваме данни за банковите карти, използвани за плащане чрез сайта.
При необходимост от връщане на сума, платена с банкова карта, сумата се възстановява по картата, с която е извършено плащането.ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПЕРСОНИФИЦИРАН КАЛЪФ

Като потребител на услугите на фирма “Мега Дивайс” ЕООД, аз в качеството си на поръчващ услугата „изработване на персонализиран калъф за телефон“, декларирам, че в лично качество съм предоставил изображението за дизайна на калъфа, който искам да ми бъде изработен, като продукта ще използвам само за моя лична употреба без комерсиална цел в хипотезата на чл.24 от ЗАПСП.

Ако изображението, поставено на калъфа на телефона ми чрез принт технология нарушава каквито и да е права на интелектуална собственост на трети лица, декларирам, че отговорността на изпълнителя следва да се изключи априори, тъй като, той е извършил услугата изцяло по мое желание и с оглед уверението от моя страна, че при възникване на каквато и да е юридическа отговорност, аз ще поема вината за всички неблагоприятни последици – искове и обезщетения за имуществени и неимуществени вреди.